LAMAN CIKGU BAHRI

PdPr 2.2.2021

TAJUK : AYAT TANYA

KEMAHIRAN : Membina ayat tanya menggunakan kata tanya dan tanpa menggunakan kata tanya.

LANGKAH PEMBELAJARAN :

A) Baca dan fahami nota di bawah.

 1. Ayat tanya merupakan ayat yang bertujuan  untuk menanyakan sesuatu. Ada ayat tanya yang menggunakan kata tanya dan ada pula ayat tanya yang tidak menggunakan kata tanya.

2. Kata tanya adalah seperti berikut;

       Kata Tanya

Tujuan Pertanyaan

1

Siapa (kah)

Orang

2

Apa (kah)

Benda, perkara, hal, binatang, tumbuhan

3

Mana (kah)

Tempat

4

Bagaimana (kah)

Cara

5

Bila (kah)

Masa atau tempoh masa

6

Berapa (kah)

Bilangan

7

Ada (kah)

Setuju atau tidak

 

3. Lazimnya kata tanya disertai bentuk penegas –kah jika digunakan pada permulaan ayat. Jika kata tanya digunakan di hujung ayat maka penggunaan penegas -kah tidak perlu digunakan. 

4. Ayat tanya mestilah dibubuh tanda soal (?) diakhir ayat. 

5. Terdapat juga ayat tanya yang tidak memerlukan kata tanya. Lihat contoh di bawah;

 

 

AYAT TANYA DENGAN KATA TANYA

AYAT TANYA TANPA KATA TANYA

1

Siapakah nama awak?

Kamu sudah makan?

2

Di manakah kamu tinggal?

Kerja rumah awak belum siap?

3

Berapakah harga buku rujukan ini?

Nasi ini basi?

4

Bagaimanakah cara membuat kek ini?

Meja itu rosak?

5

Kenapakah muka awak bengkak?

Pagi tadi hujan?

6

Mengapakah kamu tidak datang ke rumah?

Awak menangis?

 

B) Siapkan latihan di bawah. 

(Gunakan buku garis 1 ( BM 1 - Tatabahasa)
Hantar tugasan yang telah siap  melalui Google Clasroom kelas anda.

Arahan :
Bina ayat tanya berpandukan ayat penyata di bawah. 

Contoh ;
 Hadiah kepada para pemenang disampaikan oleh Guru Besar.
 Siapakah yang menyampaikan hadiah kepada para pemenang?

1.Kempen menabung itu dilancarkan di sebuah bank terkemuka
__________________________________________

2. Cara penjagaan gigi yang betul dapat mengelakkan penyakit gusi.
_____________________________________

3. Gelas itu telah diletakkan di bawah meja.
_____________________________________

4. Nama anak kucing yang comel itu ialah Belang.
_____________________________________

5. Ya, anak Pak Samad seorang doktor.
_____________________________________

6. Semalam petang sebuah lori sampah telah terbabas di situ.
_____________________________________

7. Ayah memandu keretanya dengan berhati-hati.
_____________________________________

8. Baju merah itu lebih cantik daripada baju kuning.
_____________________________________

4 Responses
  1. belle Says:

    Thank you cikgu!


  2. Unknown Says:

    Terima kasih cikgu  3. Unknown Says:

    Terima kasih cikgu senang nak faham


Post a Comment